[ Ultima actualizare: 01.01.2020 ]

 

Disponibilitatea serviciilor

 • Atâta timp cât aveți un cont activ și valid, vă garantăm disponibilitatea serviciilor noastre
 • „Disponibilitatea serviciilor“ sau „timpul de funcționare“, se calculează pe baza numărului de minute dintr-o lună în care sunt disponibile serviciile noastre.
 • Criteriile de funcționare trebuie să fie obiective, deoarece nu ne putem asuma răspunderea  sistemelor sau rețelelor aparținând unor terțe părți. Acesta este motivul pentru care durata de funcționare este calculată pe baza timpului în care sistemele dvs. nu dispun de conectivitate externă ca punct de măsurare.

100% disponibilitate

 • Scopul nostru este de a atinge o disponibilitate de 100% a serviciilor.
 • În cazul în care disponibilitatea serviciilor noastre este mai mică de 100%, aveți dreptul de a fi despăgubiți cu respectarea condițiilor de mai jos.

Cum puteți fi despăgubiți pentru perioada de nefuncționare

 • În cazul lipsei de disponibilitate a serviciilor („timpii morți“), vă vom despăgubi cu credite SLA. Creditele SLA se calculează în mod proporțional cu taxa lunară pentru serviciile afectate.
 • 30 de minute de nefuncționare vă dau dreptul la credite de până la 5% din taxa lunară pentru serviciile afectate.
 • Cu toate acestea, nu puteți primi credite, cu o valoare mai mare de 100% din taxa totală lunară pentru serviciile afectate.

Atunci când nu suntem responsabili de indisponibilitatea serviciilor

 • Putem garanta doar disponibilitatea serviciilor aflate sub controlul nostru, cum ar fi conexiunea la internet, routerele și serverele noastre.
 • Nu aveți dreptul de a solicita credite în cazul în care serviciile nu sunt disponibile din cauza unor circumstanțe situate dincolo de controlul nostru rezonabil, cum ar fi:
 • întrețineri programate, întrețineri de urgență și actualizări;
 • evenimente de forță majoră sau alte perturbări, întreruperi sau întârzieri în domeniul telecomunicațiilor sau serviciilor terțe sau atacuri coordonate de hackeri;
 • faptele sau omisiunile dvs., inclusiv defecțiunile scripturilor sau codificărilor personalizate (de exemplu, CGI, Perl, HTML, ASP, Ruby, PHP, Python etc.) sau încălcarea termenilor și condițiilor noastre;
 • întreruperi ce provin din alte părți ale internetului care împiedică accesul la contul dvs.;

Cum solicitați creditele

Pentru a primi credite pentru indisponibilitatea serviciilor:

 • trebuie să ne notificați mai întâi problema, acordarea creditelor pentru indisponibilitatea serviciilor este consemnată la data notificării;
 • notificările se fac la adresa help@spearhead.systems;
 • vom efectua verificările interne și vom confirma problema cauzată de nefuncționarea serviciilor și creditele aplicabile.

Nefuncționarea totală se calculează de la data notificării, până în momentul în care problema a fost rezolvată.

Creditele nu pot fi rambursate în bani, ci vor fi utilizate pentru acordarea de reduceri în cadrul ciclurilor viitoare de facturare. Creditele vor fi aplicabile pe parcursul a două cicluri de facturare.

Servicii de asistență

Asistența de bază este inclusă în contul dvs. Spearhead. Suntem aici pentru a vă ajuta dacă întâmpinați probleme în legătură cu serviciile noastre – de exemplu, aparatul nu funcționează sau nu răspunde comenzilor.

De asemenea, puteți achiziționa niveluri suplimentare de asistență de aici.

Dacă achiziționați servicii de asistență suplimentare, trebuie să faceți acest lucru pentru întregul set de aparate sub un singur cont.

Dacă aveți mai multe conturi, puteți selecta nivelurile corespunzătoare de servicii de asistență pentru fiecare cont în parte, dar nu puteți combina nivelurile de asistență între conturi.