[ Ultima actualizare: 01.01.2020 ]

 

Această Politică privind Utilizarea Acceptabilă stabilește o serie de comportamente acceptabile și inacceptabile în ceea ce privește serviciile noastre.

În cazul în care considerăm că o încălcare a acestei politici este intenționată, repetată sau prezintă un risc credibil de prejudiciere față de noi sau alte persoane, putem suspenda sau anula accesul dvs. la servicii.

Această politică poate suferi modificări de-a lungul timpului, așa că vă rugăm să verificați în mod periodic actualizările. Vă vom anunța ori de câte ori intervine o modificare semnificativă a oricăreia dintre politicile noastre.

Veți:

 • respecta toate legile și reglementările aplicabile și nu veți încalca drepturile altora, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de confidențialitate a datelor;
 • respecta toate condițiile aplicabile ale aplicațiilor terțelor părți utilizate în legătură cu serviciile noastre;
 • încărca și utiliza doar datele dvs., pentru care dețineți  toate drepturile necesare;
 • păstra parolele și toate celelalte informații de conectare confidențiale și veți depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a preveni accesul neautorizat la contul dvs.;
 • monitoriza toată activitatea desfășurată prin intermediul contului dvs. în legătură cu serviciile noastre;
 • ne veți anunța cu promtitudine dacă luați cunoștință de sau suspectați în mod rezonabil orice activitate ilegală sau neautorizată ori o încălcare de securitate care implică contul dvs., inclusiv orice dezvăluire, furt sau utilizarea neautorizată a datelor dvs. de autentificare.

Nu veți:

 • partaja sau transfera contul către o altă persoană sau permite oricărei terțe părți să folosească datele dvs. de autentificare
 • stoca sau transmite orice date care ar putea încălca drepturile altei persoane, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;
 • interfera sau să încerca să interferați cu rea voință cu orice utilizator, servicii ale noastre sau cu rețeaua, de exemplu, prin trimiterea unui virus, supraîncărcare, spaming sau utilizare excesivă a corespondenţei sau prin utilizarea serviciilor pentru distribuirea de malware;
 • încerca să obțineți acces neautorizat la servicii sau eluda în orice alt fel programele software de protecție sau mecanismele de monitorizare a serviciilor;
 • efectua inginerie inversă, decompila, pirata, interfera cu, demonta, modifica, copia sau perturba caracteristicile, funcționalitatea, integritatea sau performanța serviciilor sau orice date conținute de acestea;
 • utiliza serviciile în orice mod care ar putea dăuna altor persoane sau care ar interacționa cu sau viza persoanele într-un mod ilegal sau utiliza serviciile într-o manieră care încurajează sau instigă la violență sau ură împotriva altor persoane sau grupuri de persoane;
 • folosi serviciile noastre pentru a trimite comunicări, promoții sau reclame nesolicitate sau pentru a trimite informații modificate, înșelătoare sau informații false de identificare a sursei, inclusiv „spoofing” sau „phishing”.